Urządzenie do pomiaru szczelności z zamkniętym układem gazu.

Galileo jest serią urządzeń do badania punktowego szczelności zgodnie z normą EN1779 metody B4 z integrowanym układem odzysku helu. Urządzenie dokonuje pomiaru wycieku helu w miejscu połączeń skręcanych. Po wprowadzeniu palety z butlami do urządzenia, są one napełniane do zadanego ciśnienia mieszaniną azotowo helową. Po napełnieniu robot z wykorzystaniem sytemu wizyjnego rozpoznaje referencje butla-zawór (butla-kolektor), i odnajduje punkty pomiarowe niezbędne do poprawnego pomiaru. Po pomiarze butle są opróżniane do zadanego ciśnienia, a gaz trafia do układu odzysku gazu, gdzie jest ponownie oczyszczany, sprężany a jego brakująca ilość jest uzupełniana.