Urządzenie do pomiaru szczelności spadku ciśnienia.

Syriusz jest serią urządzeń mającym za zadanie wykrywać nieszczelność amortyzatorów metodą spadku ciśnienia względem szczelnego wzorca zgodną z normą EN1779 metody D1. Urządzenie do pomiaru szczelności amortyzatorów dokonuje pomiaru spadku ciśnienia względem szczelnego wzorca. Maszyna wyposażona jest w wymienne narzędzie dopasowane do odpowiedniej referencji. Po umieszczeniu amortyzatora przez operatora na narzędziu (lancy), opuszczeniu strefy pomiarowej (wyjście z kurtyny bezpieczeństwa) i naciśnięciu przycisku startu następuje rozpoczęcie procesu. Urządzenie obraca lance w kierunku pionowym i dociska siłownikami w celu uszczelnienia, następnie dokonuje automatycznego pomiaru badanej sztuki. W tym celu detektor ATEQ F620 napełnia detal badany i wzorcowy do zadanego ciśnienia, następnie dokonuje pomiaru powstałej w zadanym czasie różnicy ciśnienia. Po pomiarze narzędzie obracane jest w kierunku operatora umożliwiając wyciągnięcie badanego detalu.