Stanowisko do sprawdzania szczelności elementów grzejnych z elementami mocującymi.

Posejdon jest serią urządzeń wykrywających nieszczelności z wykorzystaniem gazu znakującego zgodną z normą EN1779 metody D1. Urządzenie przeznaczone jest do wykrywania nieszczelności połączeń zgrzewanych, spawanych, lutowanych bądź klejonych, pomiędzy zespołami grzejnymi a elementami mocującymi grzałek przemysłowych. Urządzenie wyposażone jest w komplet kołnierzy do badania poszczególnych grzałek, ponadto do urządzenia dołączono 4 pokrywy, które można przystosować do badania innych grzałek. Pomiar szczelności prowadzony jest z wykorzystaniem metody różnicy ciśnień, pomiędzy badaną grzałką a grzałką wzorcową. Maksymalne ciśnienie powietrza, jakie może zostać zadane w trakcie pracy urządzenia wynosi 25 bar.