VGHP - Facebook
VGHP Vacumm Gas & High Pressure
VGHP - Adres
ul. Stolarska 2
34-300 Żywiec
VGHP - Telefon
+48 33 48 32 007
VGHP - Email
Produkty
Urządzenia do pomiaru szczelności

>> Urządzenia do pomiaru szczelności zgodne z PN EN 1779 z automatycznym załadunkiem, wyładunkiem i pakowaniem detalu z wykorzystaniem manipulatorów 2D i 3D, robotów KUKA i ABB oraz systemów wizyjnych 2D i 3D

> Wykorzystanie gazów znakujących helu, wodoru i innych gazów

– Metoda A1 technika próżniowa całkowita

– Metoda A2 technika próżniowa częściowa

– Metoda A3 technika próżniowa lokalna

– Metoda B2 technika przyssawki próżniowej

– Metoda B3 technika ciśnieniowa z akumulacją (Hood test)

– Metoda B4 technika zasysania (snifer)

– Metoda B5 technika zwana „Bombing”

– Metoda B6 technika zewnętrznej próżni

> Wykrywanie pęcherzyków /bąbelków

– Metoda C1 zanurzenie

– Metoda C2 naniesienie cieczy

– Metoda C3 z przyssawką próżniową

> Wykrywane zmiany ciśnienia

– Metoda D1 spadek cieśnina

– Metoda D2 wzrost cieśnina

– Metoda D3 zmian cieśnina w sztywnej  komorze

– Metoda D4 pomiar przepływu