Pomiar szczelności
Pomiar szczelności

Nowe urządzenie do pomiaru szczelności w VGHP!

Naszym nowym wyzwaniem jest budowa prototypu urządzenia do pomiaru szczelności metodą spadku ciśnienia elementów grzejnych. Urządzenie to umożliwi klientowi badanie szczelności połączeń lutowanych i spawanych grzałek o różnym typoszeregu wymiarowym. Nasi konstruktorzy i technolodzy pracują nad zaprojektowaniem stanowiska spełniającego kryteria klienta przy zastosowaniu ciśnienia 25 bar, a medium roboczym będzie powietrze i woda. Kolejnymi etapami prac będzie programowanie, projektowanie elektryczne, obróbka, spawanie i montaż testera szczelności. Ostatnim etapem prac nad urządzeniem będzie sprawdzenie czy stanowisko przeznaczone do wskazania miejsca nieszczelności działa zgodnie z wymogami.