Modernizacja napylarki
Modernizacja napylarki

Ukończyliśmy modernizację napylarki próżniowej przeznaczonej do nakładania warstw aluminiowych na elementy oświetleniowe samochodu tj. lamp i ich osłony. Modernizacja polegała na wprowadzeniu odpowiednich układów sterowania, aby usprawnić całą linię produkcyjną. Uzyskano dodatkową funkcjonalność w postaci automatycznego dozowania polimeru, argonu i tlenu oraz zastąpiono tz. sztywne czasy na możliwość wyboru szczegółowego prowadzenia procesu. Dzięki modernizacji skrócono czas procesu o połowę. Wprowadzając rozwiązania proponowane przez firmę VGHP, kompleksowej modernizacji uzyskano pełną kontrolę pracy pomp i procesów nanoszenia powłok oraz kontrolę ich grubości uzależnionej od przyjętej technologii. Dzięki takiej inwestycji możliwe jest przyśpieszenie działania urządzenia oraz optymalizacja czasów pracy co bezpośrednio przekłada się na wynik ekonomiczny.