Automatyzacja i robotyzacja linii produkcyjnej
Automatyzacja i robotyzacja linii produkcyjnej

Rozwój gospodarczy, konkurencja, redukcja kosztów produkcji, przyczyniają się do wprowadzania w przedsiębiorstwach nowości i innowacyjności. Wyznacznikiem zmian jest stopień automatyzacji
i robotyzacji linii produkcyjnej, która również kreuje nowe rozwiązania. Automatyzacja integruje ze sobą jak największą liczbę procesów, co przyczynia się to do poprawy jakości i jednorodności produktu eliminując błędy i niedopatrzenia. Przyczynia się nie tylko do wydajności i szybkości realizacji zleceń ale również do pełniejszej i skuteczniejszej kontroli nad procesem produkcyjnym. Standaryzacja wpływa również na późniejszą konserwację i serwis. Minimalizuje ilość błędów pracy ludzkiej. Przejęcie przez urządzenia prac najcięższych, monotonnych oraz skomplikowanych
i wymagających szczególnej precyzji zapewnienia stabilną realizację zadań. Tym samym, zwiększa wydajność i jednocześnie optymalizuje koszty produkcji. Automatyzacja zwiększa również ergonomię pracy oraz wpływa na ochronę zdrowia pracowników zapewniając im większy poziom bezpieczeństwa, dając odpowiedni komfort w miejscu pracy. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwie uzupełnia niedobór siły roboczej i zmniejsza koszty zatrudnienia. Pełna lub częściowa automatyzacja procesu przyczynia się do wzrostu produktywności i wydajności pracy. Wyższa wydajność pracy na godzinę, daje możliwość szybkiego wyprodukowania takiej ilości produktów, która pozwoli zaspokoić coraz większy popyt konsumentów. Wyprodukowanie coraz lepszej jakości wykonywanych produktu wpływa również na bycie bardziej konkurencyjnym na rynku. Najistotniejszą zaletą z punktu widzenia ekonomii jest zwiększenie wydajności pracy, eliminacji błędów i pomyłek ludzkich oraz optymalizacji kosztów produkcji.
Firma VGHP oferuje usługi w zakresie automatyzacji linii produkcyjnych dla prawie wszystkich gałęzi przemysłu. W ofercie znajdą Państwo zarówno modernizacje urządzeń, jak również rozwiązania projektowe oraz produkowane urządzeń prototypowych. Projekt dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań klienta uwzględniając jednocześnie wszystkie zasoby np. infrastrukturę, gabaryty hali, ilość operatorów, wydajność procesu oraz budżet. Nasza firma wykonuje swoje zadania efektywnie i oszczędnie, mając na uwadze cele Kontrahenta oraz postęp i nowości techniczne. Niezwykle istotną cechą danego systemu automatyki jest sposób komunikacji między poszczególnymi jego elementami. Wyróżnikami wzorowej komunikacji są niezawodność, przejrzystość, prostota oraz kompleksowość stosowanego rozwiązania.
Wykonujemy:
– modernizacje istniejących linii oraz urządzeń
– projektowane urządzeń i maszyn
– wykonanie projektów urządzeń nietypowych i nowatorskich prototypów
– serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.