Modernizacja suszarni próżniowej
Modernizacja suszarni próżniowej

Komora próżniowa wraz z innowacyjnym układem kontrolno – pompowym ma za zadanie osuszenie transformatorów do żądanej wilgotności przed zalaniem ich olejem. Suszeniu podlega izolacja celulozowa. Czynnikiem grzejnym jest olej diatermalny podgrzewany układem hybrydowo – gazowo – elektrycznym. W celu intensyfikacji szybkości nagrzewania nawet 300 tonowego wsadu komora wyposażona jest w wentylatory mieszające powietrze z wysublimowaną budową dysz. Do suszarni podłączony jest zestaw próżniowy ze specjalistycznym układem skraplaczy kontrolujący parametry skraplania wody i oleju.