Line

-----

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz doskonałemu zapleczu technicznemu jesteśmy w stanie wykonać każdy projekt zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem. Zarys naszych usług to przede wszystkim:

-----

>> Projektowanie 3D

 

Prowadzimy kompleksowe usługi projektowe w systemach CAD. Tworzymy modele wraz z całkowitą dokumentacją rysunkową, w praktyce stosujemy modyfikacje i wprowadzamy zmiany oraz sprawujemy pełną kontrolę nad realizacją finalnego projektu.

 

>> Projektowanie instalacji próżniowych

 

Realizujemy projekty instalacji próżniowych opartych na pompach. Zasadniczą korzyścią, będącą następstwem z prawidłowo zaprojektowanej instalacji próżniowej, jest długa i bezusterkowa eksploatacja danej pompy. Co więcej w skład zalet takiego systemu zalicza się redukcję kosztów eksploatacji pompy, wydłużenie żywotności pompy próżniowej, możliwość zastosowania pomp o różnej wydajności oraz uproszczoną procedurę serwisową.

 

>> Projektowanie instalacji procesowych

 

Opracowujemy projekty związane z obliczeniami i analizami w ramach aparatury i instalacji przemysłowych. Projekty te realizujemy zgodnie z wymogami w zakresie bezpieczeństwa procesowego, czy też wybuchowego. Następnym etapem po stworzeniu projektu, we współpracy z pozostałymi działami przedsiębiorstwa VGHP, przystępujemy do realizacji, kompletacji elementów, montażu i serwisu.

 

>> Projektowanie instalacji z zakresu elektryki i automatyki

 

Projektowanie instalacji z zakresu elektryki i automatyki to podstawowe zagadnienie dla wielu gałęzi przemysłu, w głównej mierze dla producentów maszyn oraz produkcji wiązek elektrycznych. Stad też nasze ciągłe zaangażowanie w tego typu prace. Staramy się znacznie podnosić jakość dostarczanych produktów, maszyn i towarów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i czasu poświęconego na projektowanie.

 

>> Programowanie PLC

 

W naszej ofercie znajduje się również programowanie PLC czyli Programowalny Sterownik Logiczny. Programowanie to opiera się na uniwersalnym urządzeniu mikroprocesorowym przeznaczonym do sterowania pracy maszyny albo urządzenia technologicznego. Nasi automatycy dopasowują sterowniki PLC do określonego obiektu sterowania za pomocą wbudowania do jego pamięci żądanego algorytmu działania danego obiektu. Atrybutem sterowników PLC jest cykliczny obieg pamięci programu, a algorytm jest zapisywany w dedykowanym sterownikowi języku programowania.

 

>> Modernizacja urządzeń i instalacji próżniowych oraz wysokociśnieniowych

 

Wykonujemy profesjonalne modernizacje i kompleksowe remonty urządzeń, wykorzystując do tego specjalistyczne narzędzia i systemy. Wdrażając i modernizując tego typu rozwiązania, nie ponosi się znacząco inwestycji na zakup nowego sprzętu czy też wymianę kompletnych linii produkcyjnych. Proponowane innowacje przez VGHP zdecydowanie pomoże zmaksymalizować wydajność i efektywność pracy, równocześnie potwierdzając mniejsze zużycie energii, bezpieczniejsze działanie oraz bezproblemowy proces kontroli i kalibracji przeprowadzany w przyszłości.

 

>> Wykonanie instalacji elektrycznych

 

>> Wykonanie szaf eklektycznych

 

>> Produkcja części zapasowych

 

>> Piaskowanie

 

>> Szkiełkowanie

 

>> Wytrawiane elektrochemiczne stali nierdzewnych

 

>> Lakiernia

 

>> Obróbka skrawanie

 
  • Toczenie
  • Frezowanie
  • Szlifowanie

>> Spawanie stali szlachetnych i kolorowych