Urządzenie do pomiaru szczelności z zamkniętym układem gazu
Urządzenie do pomiaru szczelności z zamkniętym układem gazu
Urządzenie do pomiaru szczelności z zamkniętym układem gazu
Urządzenie do pomiaru szczelności z zamkniętym układem gazu
Urządzenie do pomiaru szczelności z zamkniętym układem gazu
Urządzenie do pomiaru szczelności z zamkniętym układem gazu
Urządzenie do pomiaru szczelności z zamkniętym układem gazu
Urządzenie do pomiaru szczelności z zamkniętym układem gazu
Komora do napylania próżniowego wraz z obrotnicą
Komora do napylania próżniowego wraz z obrotnicą
Komora do napylania próżniowego wraz z obrotnicą
Komora do napylania próżniowego wraz z obrotnicą
Piec próżniowy do przeprowadzenia reakcji SHS
Piec próżniowy do przeprowadzenia reakcji SHS
Piec próżniowy do przeprowadzenia reakcji SHS
Piec próżniowy do przeprowadzenia reakcji SHS
Rewersyjna przewijarka próżniowa
Rewersyjna przewijarka próżniowa
Rewersyjna przewijarka próżniowa
Rewersyjna przewijarka próżniowa
Manipulator dwuosiowy do napylania soczewek w napylarce próżniowej
Manipulator dwuosiowy do napylania soczewek w napylarce próżniowej
Manipulator dwuosiowy do napylania soczewek w napylarce próżniowej
Manipulator dwuosiowy do napylania soczewek w napylarce próżniowej
Pomiary szczelności w ciśnieniu atmosferycznym
Urzadzenie do odzysku helu
Urządzenia do pomiaru przepływu metodą spadku ciśniena
Pomiary szczelności w próżni
Pomiary szczelności w próżni