VGHP - Facebook
VGHP Vacumm Gas & High Pressure
VGHP - Adres
ul. Stolarska 2
34-300 Żywiec
VGHP - Telefon
+48 33 48 32 007
VGHP - Email
Obliczenia
Obliczenia wytrzymałościowe MES

Jedną z wiodących gałęzi jakie prowadzi przedsiębiorstwo VGHP są diagnozy stanu technicznego urządzeń, doboru materiałów, czy też ustalenie przyczyn uszkodzeń. Dodatkowo sugerujemy propozycję modyfikacji i naprawy, przeważnie konieczne jest dokładne określenie poziomu i charakteru obciążeń. Zdecydowanie są one skutkiem warunków pracy tj. obciążeń mechanicznych, termicznych, środowiska, przepływów.
Do precyzyjnego określenia poziomu obciążeń posługujemy się  metodami numerycznymi, w tym zwłaszcza metodą elementów skończonych tak zwanych MES. Analizy numeryczne wdrażamy jako oddzielne usługi oraz wszechstronnie działania.
Zarówno dla zagadnień statycznych, jak i dynamicznych, obliczenia te odgrywają kluczową rolę przy  szybkości zmian obciążeń, czy tez zagadnień kontaktowych tj. tarcie, przepływy mediów. Podczas awarii czy też rozkładowi urządzeń, również posługujemy się obliczeniami numerycznymi.

Charakterystyczny obszar obliczeń wytrzymałościowych obejmuje:

>> Obliczenia wytrzymałościowe MES /FEM

> Podział ze względu na metodę obliczeń

– Sprężyste

– Sprężysto plastyczne

– Pełzania

– Dynamiczne (drgania)

– Zmęczeniowe

> Podział ze względu na zapotrzebowanie przemysłu

– Obliczenia urządzeń ciśnieniowych

ASME DEV1, DEV2   (USA,CAN); PN-EN-13445 (PL);

AD 2000 (DE);  PD 5500 (UK);

– Konstrukcji stalowych i aluminiowych

Zgodnie z EC 4; PN-EN-1990 – PN-EN-1999; PN-EN-1090

– Ciśnieniowe Wymienniki ciepła

PN-EN-13706

– Konstrukcje dźwignic i urządzeń transportowych

PN-EN13001; PN-EN-1677; PN-EN-13157;  PN-EN-14492

>> Obliczenia wytrzymałości z uwzględnieniem naprężeń cieplnych

>> Obliczenia części maszyn i pojazdów

 

Do obliczeń wykorzystujemy między innymi oprogramowanie Ansys Mechanical, Fluent, Ansys CFX, AUTODYN, Polyflow.