Line

>>Obliczenia wytrzymałościowe MES

 

Jedna z wiodących gałęzi jakie prowadzi przedsiębiorstwo VGHP są diagnozy stanu technicznego urządzeń, doboru materiałów, czy też ustalenie przyczyn uszkodzeń. Dodatkowo sugerujemy propozycję modyfikacji i naprawy, przeważnie konieczne jest dokładne określenie poziomu i charakteru obciążeń. Zdecydowanie są one skutkiem warunków pracy tj. obciążeń mechanicznych, termicznych, środowiska, przepływów.
Do precyzyjnego określenia poziomu obciążeń posługujemy się  metodami numerycznymi, w tym zwłaszcza metodą elementów skończonych tak zwanych MES. Analizy numeryczne wdrażamy jako oddzielne usługi oraz wszechstronnie działania.
Zarówno dla zagadnień statycznych, jak i dynamicznych, obliczenia te odgrywają kluczową rolę przy  szybkości zmian obciążeń, czy tez zagadnień kontaktowych tj. tarcie, przepływy mediów. Podczas awarii czy też rozkładowi urządzeń, również posługujemy się obliczeniami numerycznymi.

Charakterystyczny obszar obliczeń wytrzymałościowych obejmuje:

  • podział ze względu na metodę obliczeń;
  • pokaż podział ze względu na zapotrzebowanie przemysłu;
  • obliczenia urządzeń ciśnieniowych;
  • pokaż obliczenia urządzeń ciśnieniowych;
  • wymienniki ciepła ciśnieniowe;
  • konstrukcje dźwignic i urządzeń transportowych;
  • obliczenia wytrzymałości z uwzględnieniem naprężeń cieplnych;
  • obliczenia części maszyn i pojazdów;

Do obliczeń wykorzystujemy między innymi oprogramowanie Ansys Mechanical, Fluent, Ansys CFX, AUTODYN, Polyflow.

 

>>Obliczenia mechaniki płynów

 

Rozwiązujemy zagadnienia przepływu płynów posługując się  mechaniką płynów wykorzystując metody numeryczne. Dzięki dyskretyzacji i numerycznemu rozwiązaniu cząstkowych równań różniczkowych opisujących przepływ, jesteśmy w stanie wyznaczać przybliżony rozkład prędkości, ciśnienia, temperatury i innych parametrów w przepływie. Za sprawą zaawansowanych programów CFD mamy możliwość na rozwiązywanie przepływów z uwzględnieniem lepkości i ściśliwości, przepływów wielofazowych. Są to transfery, w których występują reakcje chemiczne lub procesy spalania, przepływów przez struktury porowate, oraz przepływów w których czynnik jest płynem newtonowskim lub nienewtonowskim.

 

>>Obliczenia termodynamiki i wymiany ciepła

 

W oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników VGHP oraz aparaturę jaką dysponuje zakład, jesteśmy wstanie wyznaczać szybkości chłodzenia, obliczać szybkość nagrzewania i chłodzenia. Zasadniczymi działaniami, którymi się zajmujemy są  termodynamika techniczna, metrologia cieplna, badania właściwości termofizycznych materiałów czy też modelowanie matematyczne zjawisk wymiany ciepła i masy. Decydującą jest również inżynieria materiałowa w zakresie właściwości termofizycznych materiałów oraz komputerowe wspomaganie procesu pomiarów. Badamy zagadnienia odwrotne dotyczące estymacji parametrów termofizycznych ciał stałych i modelowanie numeryczne złożonych zagadnień wymiany ciepła i masy.